Suunnitteluriihi J&H

 

Suunnitteluriihi J&H on vuonna 2003 perustettu pientalojen arkkitehti- ja pääsuunnitteluun erikoistunut toimisto. Yritys toimii pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla.

Suunnittelukohteitamme ovat omakotitalot, paritalot, rivitalot, loma-asunnot sekä edellisten perusparannukset ja laajennukset. Kokemuksemme kattaa kivitalot, puutalot, tiilitalot sekä elementtitalot. Teemme luonnokset, pääpiirustukset ja työpiirustukset sekä toimimme pääsuunnittelijana. Avustamme muiden suunnittelijoiden ja toteuttajien valinnassa hyödyntäen ammattitaitoisten tekijöiden verkostoamme. Olemme myös yhteydessä paikalliseen rakennusvalvontaviranomaiseen projektin joustavan etenemisen varmistamiseksi.

Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllistä arkkitehti- ja pääsuunnittelua. Suunnittelun perustana on asiakkaan toiveet rakennuksen ulkonäön ja toiminnallisten ratkaisujen suhteen. Pyrimme sovittamaan ne kaavan ja ympäristön vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Työskentelytapaamme kuuluu avoin, kiinteä ja luottamuksellinen suhde asiakkaan kanssa sekä tinkimätön sitoutuminen hankkeeseen. Tavoitteemme on kaikin tavoin laadukas koti, joka mielestämme tarkoittaa suunnittelun korkeatasoisuutta, toimivaa, viihtyisää ja perheen tarpeisiin perustuvaa pohjaratkaisua sekä ulkonäöltään harmonista ja esteettistä kokonaisuutta. Tärkeitä kulmakiviä ovat myös rakentamisen taloudellisuus, käytännössä hyviksi koettujen rakenneratkaisujen ja kestävien materiaalien käyttö sekä nykypäivänä korostuva rakennuksen energiataloudellisuus.